ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ ΕΣΥ ΤΗΣ Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

 

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

Εκλεγείς αντιπρόεδρος (2022) της ομάδας εργασίας αορτής και περιφερικών αγγείων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

 

MEΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ (κρατική πιστοποίηση στις νεότερες τεχνικές των υπερήχων καρδίας, πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας (ESC-EACVI) στο διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα (TTE), πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας (ESC-EACVI) στο διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα (TOE), πιστοποίηση στο δυναμικό ηχωκαρδιογράφημα από τη Βρετανική Εταιρεία Ηχωκαρδιογραφίας (BritishSocietyofEchocardiography – StressEchoAccreditation).

ΜΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ,απεικόνιση περιφερικών αγγείων και εκτίμηση του ενδοθηλίου (εκτίμηση γλυκοκάλυκα, προσδιορισμός pulse wave velocity, augmentation index and central arterial pressure).

ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙKA:Https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=KATOGIANNIS&sort=date

 

Συμμετοχή στη συγγραφή συγγραμμάτων καρδιολογίας.

 

Συμμετοχή ως ομιλητής σε ελληνικά και διεθνή καρδιολογικά συνέδρια.

 

Συμμετοχή με παρουσίαση ερευνητικών εργασιών σε ελληνικά και διεθνή καρδιολογικά συνέδρια.

 

Συμμετοχή  στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στην Καρδιολογία (συντονιστής προπτυχιακών φοιτητών).

Συμμετοχή σε πολυκεντρικές μελέτες (RELAX – CRLX30A2301, EURECAProtocol, OliveHeartstudy, I8F-MC-GPGN(SURPASS-CVOT), NN6435-4697, CNTO1959PSO4015)

Αξιολογητής σε διεθνή περιοδικά (Reviewer for Springer Nature, [BMC Cardiovascular Disorders (ISSN: 1471-2261), The International Journal of Cardiovascular Imaging (ISSN:1569-5794)], Reviewer for MDPI series [JCM-ISSN 2(077-0383), Healthcare (ISSN 2227-9032), Medicina (ISSN 1648-9144), Diagnostics (ISSN 2075-4418)]. Reviewer for Frontiers (Frontiers Pharmacology).

 

Editorial board member of BMC Cardiovascular Disorders (ISSN: 1471-2261), Springer Nature.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (AM: 068711), Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος (General Medical Council reference number: 7605775), European Society of Cardiology (ESC) professional member (ESC ID: 451895), Fellow of European Association of Cardiovascular Imaging (FEACVI), British Society of Echocardiography (ID 31247), Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), Ελληνικό Κολέγιο Καρδιολογίας, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Πνευμονικής Υπέρτασης, Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία.

Ε-mail: kenndj89@gmail.com