Η Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ είναι στελεχωμένη με σημαντικό αριθμό Καρδιολόγων εξειδικευμένων στη αντιμετώπιση καρδιακών αρρυθμιών.

Η Κλινική διαθέτει πολύ σύγχρονο Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο με σύστημα τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης NavX, που επιτρέπει τη διενέργεια των πλέον πολύπλοκων επεμβάσεων σε καρδιακές αρρυθμίες.

Στην Κλινική πραγματοποιούνται Ηλεκτροφυσιολογικές Μελέτες της καρδιάς και επεμβάσεις κατάλυσης, δηλ. καυτηριασμού, αρρυθμιών, όπως παροξυσμικών ταχυκαρδιών, παραπληρωματικών δεματίων, συνδρόμου Wolff-Parkinson-White, κοιλιακών ταχυκαρδιών, κολπικού πτερυγισμού και κολπικής μαρμαρυγής.

Άλλος πολύ σημαντικός τομέας είναι η εμφύτευση βηματοδοτών σε ασθενείς με βραδυκαρδίες και απινιδωτών σε ασθενείς με ταχυκαρδίες απειλητικές για τη ζωή ή σε ασθενείς που έχουν επιζήσει από αιφνίδιο θάνατο. Επίσης τοποθετούνται αμφικοιλιακοί βηματοδότες και αμφικοιλιακοί απινιδωτές για την υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Σημαντική είναι επίσης η λειτουργία ειδικών εξωτερικών ιατρείων:
Α) αρρυθμιολογικών ιατρείων, όπου παρακολουθούνται ασθενείς με αρρυθμίες
Β) ιατρείων βηματοδοτών-απινιδωτών, όπου ελέγχεται η λειτουργία των βηματοδοτών και απινιδωτών
Γ) Ιατρείου κολπικής μαρμαρυγής, όπου παρακολουθούνται ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, τη συχνότερη ανθρώπινη αρρυθμία
Δ) Ιατρείου αρρυθμιολογικού-συγκοπής, όπου παρακολουθούνται ασθενείς με απώλεια συνείδησης

Στο πεδίο αυτό επιτελείται σημαντικό επιστημονικό έργο καλύπτοντας τις ανάγκες της εφημερίας του Νοσοκομείου και εξετάζοντας μεγάλο αριθμό ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία.

Σε τακτικότατες συναντήσεις της Κλινικής συζητούνται αναλυτικά τα περιστατικά και η θεραπεία, που πρέπει να εφαρμοστεί, και διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ασθενείς.