Η Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας ανήκει στην Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν στο Χαϊδάρι Ξεκίνησε να λειτουργεί το 2006. Το πολυδιάστατο πρόγραμμα της Μονάδας παρέχει εξειδικευμένη αντιμετώπιση τόσο σε νοσοκομειακό όσο και σε εξωνοσοκομειακό επίπεδο σε ασθενείς με μυοκαρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδα, προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια και διηθητικές νόσους του μυοκαρδίου. Η βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά δράσεις-στόχους:

• Εφαρμογή μιας πολυδιάστατης προσέγγισης (ειδικοί καρδιολόγοι, παραπέμποντες καρδιολόγοι πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, νοσηλευτές κά).
• Στόχευση στους υψηλού κινδύνου συμπτωματικούς ασθενείς.
• Στελέχωση με ικανό και επαγγελματικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
• Πραγματοποίηση υψηλού επιπέδου έρευνας στο αντικείμενο της καρδιακής ανεπάρκειας

Στα πλαίσια των παραπάνω δράσεων – στόχων πραγματοποιούνται:
1. Προαγωγή της βέλτιστης φαρμακευτικής αγωγής και τοποθέτησης συσκευών.
2. Εκτίμηση της διατροφικής επάρκειας, λειτουργικής ικανότητας των ασθενών, της ποιότητας ζωής και παρέμβαση όπου αυτό κρίνεται ωφέλιμο.
3. Παρακολούθηση μετά την έξοδο από το νοσοκομείο με τακτικές επισκέψεις στο εξωτερικό ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας και συχνή τηλεφωνική επικοινωνία.
4. Αυξημένη πρόσβαση των ασθενών σε ιατρική φροντίδα μέσα από τακτική τηλεφωνική επαφή με το προσωπικό της μονάδας.
5. Αυτοεκπαίδευση των ασθενών στην παρακολούθηση των συμπτωμάτων, τη λήψη των διουρητικών και τη συστηματική συμμόρφωση με τη σύγχρονη φαρμακευτική αγωγή του συνδρόμου.
6. Πρόσβαση σε θεραπευτικές επιλογές για προχωρημένα στάδια του συνδρόμου.

Ανθρώπινο Ιατρικό Προσωπικό
Φιλιππάτος Γεράσιμος, Καθηγητής

Φουντουλάκη Αικατερίνη, Επιμελήτρια Α΄ΕΣΥ

Μπιστόλα Βασιλική, Επιμελήτρια Β΄ΕΣΥ

Νικολόπουλος Πέτρος, Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης