Νοσηλεία ασθενών:
• Mε οξέα στεφανιαία σύνδρομα
• Με εκτεταμένη στεφανιαία νόσο
• Με καρδιακή ανεπάρκεια
• Με σύμπλοκες αρρυθμίες
• Με αναπνευστική ανεπάρκεια
• Με νεφρική ανεπάρκεια
• Μετά από διακαθετηριακή εμφύτευση βαλβίδων
• Περιστασιακά μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

Στη Μονάδα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση του ρυθμού και των αιμοδυναμικών παραμέτρων των ασθενών με 24ωρη:
• Ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή
• Kαταγραφή αριθμού αναπνοών και κορεσμού οξυγόνου
• Αναίμακτη και αιματηρή παρακολούθηση της αρτηριακής πιέσεως
• Καταγραφή πιέσεων με χρήση καθετήρος Swan-Ganz
• Ακριβή προσδιορισμό ισοζυγίου ύδατος-ηλεκτρολυτών

Ανάλογα με τη πάθηση και τις υπάρχουσες θεραπευτικές ανάγκες ο ασθενής αντιμετωπίζεται:
• Φαρμακευτικά
• Με χρήση ενδοαορτικής αντλίας
• Με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής
• Με συνεχή αιμοκάθαρση και αιμοδιήθηση
• Με τοποθέτηση διαφλεβίου προσωρινού βηματοδότη
• Με πραγματοποίηση περικαρδιοκεντήσεως

Όλες οι ανωτέρω παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και από τους ειδικευόμενους ιατρούς οι οποίοι είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και εξοικειωμένοι με όλες τις θεραπευτικές μεθόδους.

Ανθρώπινο Ιατρικό Προσωπικό
Ραλλίδης Λουκιανός, Καθηγητής
Παππάς Χρήστος, Διευθυντής ΕΣΥ