Η κλινική καρδιολογία αποτελεί το θεμέλιο λίθο κάθε καρδιολογικής κλινικής.
Είναι ταυτόχρονα η αφετηρία αλλά και ο τελικός προορισμός κάθε διαγνωστικής σκέψης κάθε θεραπευτικής παρέμβασης.

Η πληρέστερη γνώση της κλινικής καρδιολογίας δίνει τη δυνατότητα του κατάλληλου συνδυασμού των επιμέρους ευρημάτων όλων των διαγνωστικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί ο ασθενής προκειμένου να τεθεί η σωστή διάγνωση και να ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη θεραπευτική στρατηγική.

Κάθε καλά οργανωμένη καρδιολογική κλινική στηρίζεται αποφασιστικά στην άρτια ανάπτυξη της κλινικής καρδιολογίας.
Ιδιαίτερα στην Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική η σχέση αυτή ενισχύεται και από την υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική διαδικασία η οποία επιτελείται σε όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, χορήγηση ειδικότητας, εκπόνηση διδακτορικών διατριβών).

Στη Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική περιλαμβάνονται δυο πτέρυγες νοσηλείας ασθενών με καρδιακές παθήσεις.

Η πτέρυγα του 2ου ορόφου διαθέτει 34 κλίνες κατανεμημένες σε μονόκλινους, δίκλινους ή τετράκλινους θαλάμους, ενώ η πτέρυγα του 1ου ορόφου διαθέτει 18 αντίστοιχες κλίνες.

Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε χώρους απολύτως λειτουργικούς υπό την φροντίδα άρτια εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο μάλιστα έχει εξειδικευθεί στους καρδιολογικούς ασθενείς.

Περιθάλπονται ασθενείς με νοσήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της καρδιολογίας και περιλαμβάνουν:
Α. Οξέα στεφανιαία σύνδρομα
Β. Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
Γ. Αρρυθμίες που χρήζουν ηλεκτροφυσιολογικής αντιμετώπισης
Δ. Ασθενείς με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια σε προχωρημένο στάδιο
Ε. Ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε καρδιακό καθετηριασμό
Στ. Ασθενείς στους οποίους θα εμφυτευθεί κάποια συσκευή (βηματοδότης, απινιδωτής, συσκευή υποβοήθησης της καρδιακής λειτουργιάς).
Ζ. Ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες.
Η. Μυοκαρδιοπάθειες και μυοκαρδίτιδα.
Θ. Σύμπλοκες βαλβιδοπάθειες.
Ι. Ασθενείς με πνευμονική υπέρταση. Ασθενείς με θρομβοεμβολική νόσο

Παράλληλα με το άριστο έμψυχο νοσηλευτικό δυναμικό οι πτέρυγες της Β Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής είναι εξοπλισμένες με σύστημα από απόστασης παρακολούθησης του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (τηλεμετρία) ιδιαίτερα χρήσιμο (και σε αρκετές περιπτώσεις σωτήριο)για τους υψηλού κινδύνου ασθενείς. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή που βρίσκεται στο σταθμό των νοσηλευτών, ενώ ταυτόχρονα σήμα μεταδίδεται και σε δεύτερο δέκτη στη μονάδα εμφραγμάτων τον οποίο παρακολουθεί ο ιατρός εφημερίας.

Η παροχή ιατρικής φροντίδας αφορά όλο το 24ωρο, κάθε μέρα και περιλαμβάνει αφενός ειδικευμένο καρδιολόγο αλλά και δυο τουλάχιστον ειδικευόμενους ιατρούς.
Με την κλινική καρδιολογία ασχολείται ενεργά το σύνολο του οργανικού προσωπικού της κλινικής παράλληλα με τις όποιες άλλες επιμέρους δραστηριότητές του (εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς).

Ανθρώπινο Ιατρικό Προσωπικό

Φιλιππάτος Γεράσιμος, Καθηγητής, Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής

Αλεξόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής

Δευτεραίος Σπυρίδων, Καθηγητής

Ραλλίδης Λουκιανός, Καθηγητής

Οικονομίδης Ιγνάτιος, Καθηγητής

Συμεωνίδου Ευτυχία, Διευθύντρια  ΕΣΥ

Φλεβάρη Παναγιώτα, Διευθύντρια ΕΣΥ

Φρογουδάκη Αλεξάνδρα, Διευθύντρια ΕΣΥ

Τριανταφυλλίδη Ελένη, Διευθύντρια ΕΣΥ

Λευθεριώτης Διονύσιος, Διευθυντής ΕΣΥ

Κολοκάθης Φώτιος, Διευθυντής ΕΣΥ

Παππάς Παππάς, Διευθυντής ΕΣΥ

Βρεττού Ρόζα, Επιμ. A΄ ΕΣΥ

Φουντουλάκη Αικατερίνη, Επιμ. Α΄ΕΣΥ

Καραμάσης Γρηγόριος, Επιμ. Β΄ΕΣΥ

Μπιστόλα Βασιλική, Επιμ. Β΄ΕΣΥ

Ανδρέου Ιωάννης, Επικ. ΕΣΥ

Μπίρμπα Διονυσία, Επικ. ΕΣΥ

Βραχάτης Δημήτριος, Ακ. Υπότροφος

Γιωτάκη Σωτηρία, Ακ. Υπότροφος

Κατωγιάννης Κωνσταντίνος, Ακ. Υπότροφος

Κουρέα Καλιρρόη, Ακ. Υπότροφος

Μακρής Νικόλαος, Ακ. Υπότροφος

Ξενογιάννης Ιωσήφ, Ακ. Υπότροφος