Ιατρείο Κληρονομικών Μυοκαρδιοπαθειών Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΑΤΤΙΚΟΝ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής κλινικής: Καθηγητής Γεράσιμος Φιλιππάτος

Υπεύθυνη Ιατρείου: Αλεξάνδρα Α Φρογουδάκη, Διευθύντρια ΕΣΥ

Συνεργάτης: Σωτηρία Λιώρη Καρδιολόγος

· Υπάρχει δυνατότητα πλήρους διαγνωστικής διερεύνησης και εκτίμησης των νέων ασθενών, ενώ η παρακολούθηση των ασθενών του ιατρείου γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες

· Η εκτίμηση των ασθενών είναι ενδελεχής, συμπεριλαμβάνει το κληρονομικό-οικογενειακό ιστορικό και γίνεται εκτίμηση για την ανάγκη παραπομπής για γενετικό έλεγχο.

· Η σταδιοποίηση κινδύνου των ασθενών αποτελεί πρωταρχικό στόχο του ιατρείου.

· Η συμβουλή προς τους ασθενείς και την οικογένειά τους, περιλαμβάνει εκτός της φαρμακευτικής αγωγής και της τοποθέτησης συσκευών όποτε είναι απαραίτητο, συμβουλή για άσκηση, αλλαγή των υγιεινοδιαιτητικών συνηθειών και συζήτηση για την δημιουργία οικογένειας σε νέους ασθενείς.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Το Ιατρείο Κληρονομικών Μυοκαρδιοπαθειών συνδέεται στενά με το τμήμα Καρδιακής Ανεπάρκειας του νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ. Δίδεται έτσι η δυνατότητα συνδυασμένης προσέγγισης στα σύμπλοκα προβλήματα αυτών των ασθενών.

Μυοκαρδιοπάθεια της κύησης και της λοχείας. Εξειδικευμένη συμβουλή για την αντιμετώπιση της παραπάνω, δυνητικά απειλητικής για τη ζωή καρδιακής νόσου που εμφανίζεται τον τελευταίο μήνα της κύησης ή 6 μήνες μετά από αυτήν. Αντιμετώπιση των ασθενών σε συνεργασία με το Τμήμα Καρδιακής Ανεπάρκειας του Νοσοκομείου.

Το ιατρείο έχει συμμετάσχει σε διεθνείς δημοσιεύσεις και το μητρώο καταγραφής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας