Η Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο ΠΓΝ Αττικόν ανέπτυξε και λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια εξειδικευμένο Εξωτερικό Ιατρείο Ογκοκαρδιολογίας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για εξειδικευμένη καρδιαγγειακή διαχείριση των ασθενών με κακοήθη νοσήματα.

Ο αριθμός των ασθενών με κακοήθη νοσήματα αυξάνεται συνεχώς σε παγκόσμια κλίμακα. Παράλληλα, οι συνεχείς πρόοδοι στις αντινεοπλασματικές θεραπείες έχουν αλλάξει ριζικά την πρόγνωση πολλών μορφών καρκίνου, παρέχοντας συχνά εντυπωσιακά ποσοστά και χρόνους επιβίωσης. Όσο όμως αυξάνεται ο αριθμός και η επιβίωση των ασθενών με κακοήθη νοσήματα καθώς και η πολυπλοκότητα των αντινεοπλασματικών θεραπειών, τόσο αυξάνεται και η επίπτωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και η επίδραση των τελευταίων στην έκβαση των ασθενών. Έτσι, τουλάχιστον το ένα τρίτο των ασθενών με καρκίνο πεθαίνει τελικά από κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, ενώ παρατηρείται αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα κατά τη φάση ενεργού θεραπείας του καρκίνου. Ως αποτέλεσμα, η ανάγκη για εξειδικευμένη καρδιολογική διαχείριση των ασθενών με καρκίνο καθίσταται όλο και εντονότερη. Αυτό καταδεικνύεται και από την εκρηκτική ανάπτυξη του τομέα της Ογκοκαρδιολογίας σε διεθνές επίπεδο, με την ίδρυση εξειδικευμένων ιατρείων, επιστημονικών ενώσεων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων και την έκδοση ειδικών περιοδικών, βιβλίων και κατευθυντηρίων οδηγιών.

Το Εξωτερικό Ιατρείο Ογκοκαρδιολογίας λειτουργεί κάθε Παρασκευή 09.00-14.00 (εκτός από τις ημέρες γενικής εφημερίας του νοσοκομείου), στους χώρους των εξωτερικών ιατρείων της Β΄ Καριδολογικής Κλινικής στο ΠΓΝ Αττικόν (Ισόγειο, Β’ Στάση, γραφείο 14).

Για ραντεβού, καλέστε στο 210-583-2193