Το εργαστήριο δοκιμασίας κοπώσεως είναι κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της Β Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής δεδομένου ότι επιτελεί σημαντικό, διπλό σκοπό. Αφενός συνδράμει αποφασιστικά στη διερεύνηση των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική και αφετέρου ανταποκρίνεται στις ανάγκες μεγάλου αριθμού ασθενών που απευθύνονται στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής προκειμένου να τύχουν του απαραίτητου ελέγχου ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης στεφανιαίας νόσου.

Είναι γνωστό ότι η βασικότερη αποστολή της Δοκιμασίας Κόπωσης αποτελεί η ανίχνευση (στον κατάλληλο πληθυσμό) ύπαρξης στεφανιαίας νόσου και η εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου. Επίσης η δοκιμασία κοπώσεως είναι στενά συνδεδεμένη με τις ραδιοϊσοτοπικές μελέτες ανίχνευσης ισχαιμίας του μυοκαρδίου (σπινθηρογράφημα αιματώσεως του μυοκαρδίου) στις οποίες αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο για την εκδήλωση ισχαιμίας στο μυοκάρδιο.

Ανθρώπινο Ιατρικό Προσωπικό
Τριανταφυλλίδη Ελένη, Διευθύντρια ΕΣΥ

Για να κλείσετε πρωινό ραντεβού, καλείτε στο 1535 και αναφέρετε τον 5ψήφιο κωδικό 02432.

Για να κλείσετε απογευματινό ραντεβού, καλείτε στο 1535 και αναφέρετε το ονοματεπώνυμο της ιατρού.