Το αιμοδυναμικό εργαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής και τις ανάγκες άλλων κλινικών του νοσοκομείου αλλά και όμορων νοσοκομείων, που δεν διαθέτουν αιμοδυναμικό εργαστήριο καθώς και εξωτερικούς ασθενείς.

Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο διενεργούνται όλες οι συμβατικές πράξεις της επεμβατικής καρδιολογίας: καρδιακός καθετηριασμός, αγγειογραφία στεφανιαίων αρτηριών(1200 ανά έτος), αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (460 ανά έτος) και αγγειοπλαστική σε επείγουσα βάση στα πλαίσια οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου (Πρωτογενής Αγγειοπλαστική).

Στα πλαίσια αναλυτικότερης απεικόνισης και εκτίμησης των στεφανιαίων αρτηριών και των αθηρωματικών βλαβών στο αιμοδυναμικό εργαστήριο διενεργούνται περισσότερο προηγμένες μέθοδοι όπως το ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα (IVUS), η οπτική συνεκτική τομογραφία (OCT) και η τμηματική εφεδρεία ροής (FFR).

Διενεργούνται επίσης επεμβάσεις διόρθωσης δομικών καρδιακών παθήσεων όπως βαλβιδοπλαστική αορτικής, αλλά και σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας ή ανοικτού ωοειδούς τρήματος. Τέλος διενεργούνται επεμβάσεις διαδερμικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας (TAVAR) σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας και διαδερμικής διόρθωσης ανεπαρκείας μιτροειδούς βαλβίδας όταν υπάρχουν οι απαιτούμενες προυποθέσεις.

Το Αιμοδυναμικό εργαστήριο της Β ΠΚΚ έχει πλούσιο εκπαιδευτικό έργο. Συγκεκριμένα εκπαιδεύει τους φοιτητές του 5ου έτους και τους ειδικευόμενους στην καρδιολογία τόσο της κλινικής μας, όσο και κλινικών άλλων νοσοκομείων που δεν διαθέτουν αιμοδυναμικό εργαστήριο.).

Το αιμοδυναμικό εργαστήριο έχει ερευνητικό έργο με αυτόνομο έργο αλλά και συμμετοχή σε πολυκεντρικές μελέτες.

Το συνολικό έργο του αιμοδυναμικού εργαστηρίου συμβάλει ιδιαίτερα στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και συνεισφέρει σημαντικά στην εκπαίδευση, την έρευνα αλλά και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών στο τομέα της επεμβατικής καρδιολογίας.

 

Ανθρώπινο Ιατρικό Δυναμικό

Αλεξόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής

Κολοκάθης Φώτιος, Διευθυντής ΕΣΥ

Παππάς Χρήστος, Διευθυντής ΕΣΥ

Καραμάσης Γρηγόριος, Επιμελητής Β΄ΕΣΥ

Ανδρέου Ιωάννης, Επικουρικός Επιμελητής ΕΣΥ

Βαρλάμος Χαράλαμπος, Επικουρικός Επιμελητής ΕΣΥ