Στην εναρκτήρια τελετή του 13ου Ετήσιου Συνεδρίου – Εξελίξεις 2017 & Προοπτικές 2018 στην Καρδιολογία με  θέμα “Τι νεότερο στην Καρδιολογία” που πραγματοποιήθηκε 15 – 17 Δεκεμβρίου 2017, τιμήθηκαν οι αδελφοί Γαβρά : ο σκηνοθέτης  Κώστας Γαβράς και ο Καθηγητής Χαράλαμπος Γαβράς.