Κατεβάστε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015-2016 κάνοντας κλικ εδώ!

Κατεβάστε το Πρόγραμμα της επιστημονικής εκδήλωσης “Αντιμετωπίζοντας Δύσκολες Περιπτώσεις στην Επεμβατική καρδιολογία” κάνοντας κλικ εδώ!

Κατεβάστε το Πρόγραμμα της επιστημονικής εκδήλωσης “Αντιμετωπίζοντας Δύσκολες Περιπτώσεις στην Καρδιαγγειακή Απεικόνιση” κάνοντας κλικ εδώ!

Κατεβάστε το Πρόγραμμα των Επιστημονικών Εκδηλώσεων της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής κάνοντας κλικ εδώ!

Κατεβάστε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2014-2015 κάνοντας κλικ εδώ!

Κατεβάστε το πρόγραμμα του 10ου Ετήσιου Διεθνές Συνεδριου Εξελίξεις 2014 & Προοπτικές 2015 στην καρδιολογία κάνοντας κλικ εδώ!