Οι ασθενείς ενημερώνονται για την πάθηση τους, για τη φαρμακευτική αγωγή, τους παράγοντες κινδύνου και τις μελλοντικές τους δραστηριότητες.