Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών θα προβεί στην οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Προληπτική και Κλινική Καρδιολογία».

Το ΠΜΣ θα λαμβάνει χώρα στη Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Οκτώβριο 2018.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Προληπτική και Κλινική Καρδιολογία. Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Π.Μ.Σ. θα δέχεται 30 φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος  και προγραμματίζεται να απασχολεί 40 διδάσκοντες, εξέχουσες προσωπικότητες από το χώρο της Καρδιολογίας και της Ιατρικής γενικότερα. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α’ κύκλου σπουδών των τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Μαιευτικής και Κοινοτικής Υγείας της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 03/09/2018 έως 18/09/2018

Πληροφορίες Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική

Κα Λυγία Κοκκαλιάρη τηλ επικοινωνίας: 2105832352