Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ”
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1η Ενότητα
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
30/10/2014 15.00-16.30 Ενεργειακή Τροφοδοσία Μυοκαρδίου Νόμος Frank – Starling Προφόρτιο – Μεταφόρτιο – Συσπαστικότητα Δ. Καρατζάς
4/11/2014 15.00-16.30 Ηλεκτρική Δραστηριότητα Διέγερση του μυοκαρδίου – Μηχανική Λειτουργία σε κυτταρικό επίπεδο N. Δαγρές
5/11/2014 15.00-16.30 Πλήρωση και Εξώθηση Κοιλιών Αιμοδυναμικές Μεταβολές στην Άσκηση Δ. Καρατζάς
6/11/2014 15.00-16.30 Εκτίμηση Καρδιακής Λειτουργίας στην Κλινική Πράξη Φ. Κολοκάθης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

2η Ενότητα
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
11/11/2014 15.00-16.30 Ιστορικό Ι. Λεκάκης
12/11/2014 15.00-16.30 Επισκόπηση – Αρτηριακός Σφυγμός – Φλεβικός Σφυγμός Ε. Τριανταφυλλίδη
13/11/2014 15.00-16.30 Ακρόαση Καρδιάς Ε. Συμεωνίδου
18/11/2014 15.00-16.30 Ακρόαση Καρδιάς Φ. Πάνου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

3η Ενότητα
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
19/11/2014 15.00-16.30 Βασικές Αρχές – Λήψη ΗΚΓ – Φυσιολογικό ΗΚΓ – Ηλεκτρικός Άξονας Ε. Συμεωνίδου
20/11/2014 15.00-16.30 Υπερτροφίες – Αποκλεισμοί Δ. Καρατζάς
25/11/2014 15.00-16.30 Έμφραγμα Μυοκαρδίου Α. Φουντουλάκη
26/11/2014 15.00-16.30 Χρόνια Στεφανιαία Νόσος – Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές Π. Φλεβάρη
27/11/2014 15.00-16.30 Αρρυθμίες (Υπερκοιλιακές) – Αρρυθμίες (Κοιλιακές) I. Ρίζος
2/12/2014 15.00-16.30 Νόσος Φλεβοκόμβου – Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός Ε. Συμεωνίδου
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

4η Ενότητα
 ΘΩΡΑΚΟΣ, ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
3/12/2014 15.00-16.30 Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς Χ. Τσομπανλιώτη
4/12/2014 15.00-16.30 Παθολογική Απεικόνιση Καρδιάς Ε. Τριανταφυλλίδη
9/12/2014 15.00-16.30 Λήψη Ακτινογραφίας – Φυσιολογική α/α Θώρακος Κ. Κουρέα
10/12/2014 15.00-16.30 Αξονική Τομογραφία Καρδιάς Κ. Κουρέα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

5η Ενότητα
ΗΧΩ – ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ
11/12/2014 15.00-16.30 Αρχή της μεθόδου, M – mode, 2D, Doppler, Διοισοφάγειο Hχω – καρδιογράφημα Ι. Οικονομίδης
16/12/2014 15.00-16.30 Λήψεις Ηχω – καρδιογραφήματος Εξεταστική Θέση – Φυσιολογικό Ηχω – καρδιογράφημα Λ. Ραλλίδης
17/12/2014 15.00-16.30 Φυσιολογικό Ηχω – καρδιογράφημα Φ. Πάνου
18/12/2014 15.00-16.30 Ηχω – καρδιογράφημα σε Στένωση Μιτροειδούς – Ανεπάρκεια μιτροειδούς Ι. Οικονομίδης
7/1/2015 15.00-16.30 Ηχω – καρδιογράφημα σε Στένωση / Ανεπάρκεια αορτής Φ. Πάνου
8/1/2015 15.00-16.30 Ηχω – καρδιογράφημα σε Στεφανιαία Νόσο H. Τσούγκος
13/1/2015 15.00-16.30 Ηχω – καρδιογράφημα σε Περικαρδίτιδα / Συγγενείς Καρδιοπάθειες Δ. Καρατζάς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

6η Ενότητα
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
14/1/2015 15.00-16.30 Αρχή της μεθόδου-Πρωτόκολλα Απεικόνισης Αιμάτωσης Ι. Αρμενιάκος
15/1/2015 15.00-16.30 ΡΕΤ Σ. Χατζηιωάννου
20/1/2015 15.00-16.30 Εκτίμηση Λειτουργικότητας Ι. Αρμενιάκος
21/1/2015 15.00-16.30 Στεφανιαία Νόσος Φαρμακολογικές Δοκιμασίες Ξ. Τράπαλη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

7η Ενότητα
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
22/1/2015 15.00-16.30 Εισαγωγή στην Επιδημιολογία – Σκοποί και χρήσεις Επιδημιολογίας – Αίτια – Αιτιότητα στην Επιδημιολογία Χ. Κουτής
27/1/2015 15.00-16.30 Πηγές των στοιχείων – Δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας και σχέσεις μεταξύ δεικτών Χ. Κουτής
28/1/2015 15.00-16.30 Περιγραφική Επιδημιολογία: Χαρακτηριστικά προσώπου, χρόνου, τόπου – Μελέτες Προοπτικές – Αναδρομικές Φ. Μπαμπάτσικου
29/1/2015 15.00-16.30 Κλινική Επιδημιολογία Χ. Κουτής
3/2/2015 15.00-16.30 Προσυμπτωματικός έλεγχος Φ. Μπαμπάτσικου
4/2/2015 15.00-16.30 Αιτιολόγηση των θεραπευτικών μέτρων Χ. Κουτής
5/2/2015 15.00-16.30 Επιδημιολογία καρδιαγγειακών νοσημάτων τρίτης ηλικίας Φ. Μπαμπάτσικου
Τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 4 στο Π.Γ.Ν. “Αττικόν”

Top