Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”

H Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν” ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003 με ιδρυτή και πρώτο Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Θ. Κρεμαστινό και επόμενους Διευθυντές την Καθηγήτρια κα. Μαρία Αναστασίου-Νανά (2009-2014) , τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Λεκάκη (2014 – 2017), τον Καθηγητή κ. Ευστάθιο Κ. Ηλιοδρομίτη (2017-2021) και έπειτα τον Καθηγητή κ. Γεράσιμο Σ. Φιλιππάτο (2021-).

Η Κλινική σύντομα επανδρώθηκε με καταξιωμένο ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλίστηκε με σύγχρονο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα στα λίγα χρόνια λειτουργίας της να έχει αναπτύξει όλους τους τομείς της σύγχρονης κλινικής και εργαστηριακής Καρδιολογίας σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο, περιλαμβανομένων των νεότερων απεικονιστικών και επεμβατικών τεχνικών, όπως η τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία και η διαδερμική εμφύτευση βαλβίδων.

Παράλληλα, η Κλινική ανέπτυξε από νωρίς σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε όλους τους βασικούς τομείς κλινικής και προκλινικής έρευνας στο χώρο της Καρδιαγγειακής Ιατρικής, παράγοντας πρωτογενές και διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και συμμετέχοντας σε μεγάλο αριθμό διεθνών πολυκεντρικών μελετών.

Τέλος, η Κλινική επιτελεί σημαντικό διδακτικό έργο, εκπαιδεύοντας από την αρχή της ίδρυσής της προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ειδικευόμενους στην Καρδιολογία, εξειδικευόμενους καρδιολόγους στις υποειδικότητες της Καρδιολογίας και οργανώνοντας σε τακτική βάση συνέδρια, όπως το Διεθνές Συνέδριο “Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία” που εισέρχεται φέτος στη δέκατη χρονιά του, καθώς και τακτικές ημερίδες και σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Top