ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Ευρήματα που συνηγορούν υπέρ εμφράγματος της δεξιάς κοιλίας
2. Θεραπεία χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας
3. Κατηγορίες ασθενών πού χρειάζονται προφύλαξη με αντιβιοτικά για ενδοκαρδίτιδα
4. Μεσοκολπική επικοινωνία. Τύποι και ενδείξεις σύγκλεισης
5. Κυριότερα αίτια συγκοπής ή καταστάσεων που προσομοιάζουν με συγκοπή.
6. Αλγόριθμος αντιμετώπισης του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος.
7. Αντικειμενικά και ακτινολογικά ευρήματα, περιφερικά σημεία και θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδος. Τι προσφέρει το υπερηχοκαρδιογράφημα;
8. Νόσος Tako-Tsubo (η apical ballooning) : Επιδημιολογία και Κλινική Εικόνα. ΗΚΓφικά, εργαστηριακά, υπερηχογραφικά και αγγειογραφικά ευρήματα. Πρόγνωση και Θεραπεία.
9. Ασθενής 55 ετών με ιστορικό εμφράγματος προσθίου τοιχώματος από διμήνου, κλάσμα εξωθήσεως 45% και χωρίς στεφανιογραφικό έλεγχο, προσέρχεται στο Νοσοκομείο για αίσθημα παλμών από 6ωρου, σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση. Στο ΗΚΓ καταγράφεται μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία. Πως θ’ αποκαταστήσετε τον φλεβοκομβικό ρυθμό; Μετά την αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού ποιά θα είναι η διαγνωστική σας προσπέλαση και ποιές οι θεραπευτικές σας επιλογές;
10. Νεφροαγγειακή υπέρταση: Αιτιολογία, Συμπτωματολογία, Παθοφυσιολογία, Διαγνωστική Προσπέλαση και Θεραπεία.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ποιά ουσία χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ενδοθηλιακής λειτουργίας
Α) Ακετυλοχολίνη
Β) Ενδοθηλίνη
Γ) Εργονοβίνη
Δ) Όλα τα παραπάνω

2. Η λειτουργική αξιολόγηση μιάς στεφανιαιίας βλαβης ενδιάμεσης βαρύτητας μπορεί να γίνει με τα παρακάτω εκτός
Α) CFR
B) FFR
Γ) Ποσοτική στεφανιαία αγγειογραφία

3. Ο κίνδυνος ρήξης μίας αθηρωματικής πλάκας εξαρτάται από τους εξής παράγοντες εκτός
Α) Βαρύτητα αγγειογραφικά της στένωσης
Β) Μορφολογία πλάκας
Γ) Περιεχόμενο πλάκας σε λιπίδια
Δ) Ενδοθηλιακή λειτουργία

4. Όλα τα παρακάτω συνδέονται με οικογενή υπερχοληστεριναιμία εκτός
Α) Ξανθώματα
Β) Πρώιμη αθηρωματική νόσος
Γ)Φυλοσύνδετη κληρονομικότης
Δ) Πολυμορφισμοί στον υποδοχέα LDL

5. Ένας ασθενής υποβάλλεται σε καρδιακό καθετηριασμό για ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδος. Η αριστερή κοιλιογραφία δείχνει τελοδιαστολικό όγκο 150 ml και τελοσυστολικό όγκο 50 ml . Με καρδιακή συχνότητα 80 ανά λεπτό η καρδιακή παροχή είναι 6.4 λίτρα/λεπτό. Ποιο είναι το υπολογιζόμενο κλάσμα παλινδρόμησης
Α)20%
Β) 40%
Γ) 60%
Δ) 80%
ΣΤ) 100%

6.Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό σε ασθενή με αλλεργική αντίδραση σε σκιαγραφικό στο παρελθόν
Α) Εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο για νέα αλλεργική αντίδραση αν εκτεθεί εκ νέου στο σκιαγραφικό
Β)Η πιθανότητα νέας αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να μειωθεί αν χρησιμοποιηθεί σκιαγραφικό με χαμηλή ωσμωτικότητα
Γ) Η πιθανότητα νέας αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να μειωθεί με τη χρήση κορτικοστεροειδών
Δ) Ο ασθενής μπορεί στο παρελθόν να έχει εκτεθεί σε ινσουλίνη ΝΡΗ

7.Η ενδοφλέβια χορήγηση λιδοκαίνης
Α) Μειώνει την κοιλιακή εκτακτοσυστολική αρρυθμία σε έμφραγμα του μυοκαρδίου και πρέπει να χορηγείται προφυλακτικά σε όλους τους ασθενείς
Β) Μειώνει την θνητότητα σε έμφραγμα μυοκαρδίου
Γ) Πρέπει να χορηγείται πάντα σε πρωτογενή αγγειοπλαστική για έμφραγμα μυοκαρδίου
Δ) Μπορεί να αυξήσει τη θνητότητα σε έμφραγμα μυοκαρδίου

8.Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό σχετικά με το ΒΝΡ
Α) Είναι δείκτης αυξημένου όγκου και τοιχωματικού stress
Β)Δεν επηρεάζεται από τη νεφρική λειτουργία
Γ) Αυξάνεται μόνο σε συστολική και όχι σε διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια
Δ) Είναι πάντα αυξημένο σε καρδιακή ανεπάρκεια

9.Γυναίκα 32 ετών έχει στένωση μιτροειδούς βαλβίδος. Βαδίζει χωρίς περιορισμούς .Πριν 6 μήνες υποβλήθηκε σε υπερηχογραφικό έλεγχο που έδειξε κλίση πίεσης 5 mm Hg , επιφάνεια μιτροειδούς βαλβίδος 1.6 cm2 και πίεση πνευμονικής αρτηρίας 30 mmHg . Η ασθενής επιθυμεί να προχωρήσει σε εγκυμοσύνη. Τι θα συστήσετε
Α) Επανάληψη υπερηχογραφήματος
Β) Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα
Γ) Διαδερμική βαλβιδοπλαστική
Δ) Αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδος
Ε) Να προχωρήσει στην εγκυμοσύνη

10. Η επέμβαση Ross συνίσταται
Α) Σε τοποθέτηση βιοπροσθετικής βαλβίδος στην θέση της τριγλώχινος
Β) Μεταφορά της πνευμονικής βαλβίδος στην αορτική θέση
Γ) Ενδείκνυται σε υπερήλικες ασθενείς με στένωση αορτικής βαλβίδος
Δ) Ενδείκνυται σε ασθενείς με ανωμαλία Ebstein

11.Η φουροσεμίδη έχει τις ακόλουθες δράσεις εκτός
Α) Υπομαγνησιαιμία
Β) Ωτοτοξικότητα
Γ) Υπερασβεστιαιμία
Δ) Διαστολή φλεβών

12. Σε διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα η διάμετρος της κάτω κοίλης φλέβας είναι 1.8 cm και κατά την εισπνοή μειώνεται σε 0.6 cm . H εκτιμώμενη πίεση του δεξιού κόλπου είναι
Α) 0-5 mm Hg
Β) 5-10 mm Hg
Γ) 10-15 mm Hg
Δ) 15-20 mm Hg

13.Ποια από τις παρακάτω ταχύτητες κένωσης του ωτίου του αριστερού κόλπου όπως καταγράφονται σε διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ΑΕΕ σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή
Α) >20 cm/sec
Β) >50 cm/sec
Γ) <20 cm/sec
Δ) >2 m/sec

14.O συχνότερος τύπος κολπικού πτερυγισμού σε άτομα χωρίς ιστορικό χειρουργικής επέμβασης είναι
Α) Ισθμοεξαρτώμενος ωρολογιακός
Β) Μη ισθμοεξαρτώμενος αντιωρολογιακός
Γ) Τυπικός ωρολογιακός
Δ) Ισθμοεξαρτώμενος αντιωρολογιακός

15. Το ποσοστό εμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη μετά από διαδερμική εμφύτευση αυτοεκπτυσσόμενης αορτικής βαλβίδας είναι περίπου
Α) 5-10%
Β)15-20%
Γ)25-30%
Δ)30-35%

16. Για πρόληψη νεφροπάθειας από σκιαγραφικό συνιστάται
Α) Χορήγηση Ν-ακετυλο-κυστείνη
Β) Χορήγηση διττανθρακικών
Γ) Προληπτική αιμοκάθαρση πριν το καθετηριασμό σε ασθενείς υψηλού κινδύνου
Δ) Α και Β
Ε) Κανένα από τα παραπάνω

17. Σε μη επείγουσα αγγειοπλαστική( σταθερή στεφανιαία νόσος) σε ασθενή πού δεν λαμβάνει αντιαιμοπεταλιακή αγωγή συνιστάται
Α) Φόρτιση με ακετυλοσαλικυλικό οξύ 150-300 mg και κλοπιδογρέλη 600 mg
Β) Φόρτιση με ακετυλοσαλικυλικό οξύ 150-300 mg και τικαγκρελόρη 180 mg
Γ) Φόρτιση με ακετυλοσαλικυλικό οξύ 150-300 mg και πρασουγκρέλη 60 mg
Δ) Α και Β
Ε) Έναρξη κλοπιδογρέλης 75 mg και ακετυλοσαλικυλικό 75-100 mg ημερησίως χωρίς φόρτιση

18. Γυναίκα 61 ετών με ελεύθερο καρδιολογικό ιστορικό και ιστορικό θυρεοειδοπάθειας παρουσιάζει ήπιο αίσθημα παλμών διάρκειας λεπτών σε αραιά χρονικά διαστήματα .Στον έλεγχο με 24ωρη περιπατητική καταγραφή του ρυθμού διαπιστώνονται επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής διάρκειας έως 10 λεπτών .Ποιά αγωγή συνιστάται
Α) Έναρξη αγωγής με προπαφαινόνη
Β) Έναρξη αγωγής με αμιωδαρόνη
Γ) Θεραπεία κατάλυσης για απομόνωση των πνευμονικών φλεβών
Δ) Αντιπηκτική αγωγή
Ε) Κανένα από τα παραπάνω

19. Γυναίκα 33 ετών αναφέρει συχνά επεισόδια εντόνου αισθήματος παλμών με συνοδό αίσθημα δυσφορίας και ενίοτε προσυγκοπτική συμπτωματολογία. Τα επεισόδια εισβάλλουν αιφνιδίως, κρατούν αρκετά λεπτά έως μία ώρα και σταματούν κατά κανόνα απότομα. Σε μία περίπτωση το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο κατέγραψε περίπου 180 σφύξεις /λεπτό .Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση και η συνιστώμενη θεραπεία
Α) Κολπική μαρμαρυγή-αντιαρρυθμική αγωγή
Β) Κολπικός πτερυγισμός-αναστολείς ασβεστίου η β-αποκλειστές
Γ) Ταχυκαρδία επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόμβο-κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα
Δ) Φλεβοκομβική ταχυκαρδία-έλεγχος άγχους , αποφυγή καφέ , ήπια αγχολυτικά
Ε) Κανένα από τα παραπάνω

20. Η κλασματική εφεδρεία ροής στη στεφανιαία κυκλοφορία
Α) Εκφράζει το λόγο της ροής περιφερικά μίας στένωσης προς τη ροή κεντρικά της στένωσης και τιμές <0.80 θεωρούνται παθολογικές
Β) Εκφράζει το λόγο της πίεσης περιφερικά μίας στένωσης προς τη πίεση στη ρίζα της αορτής και τιμές <0.75 θεωρούνται παθολογικές
Γ) Εκφράζει το λόγο της πίεσης περιφερικά μίας στένωσης προς τη πίεση στη ρίζα της αορτής και τιμές <0.80 θεωρούνται παθολογικές
Δ) Εκφράζει το λόγο της ροής περιφερικά μίας στένωσης προς τη ροή κεντρικά της στένωσης και τιμές <0.75 θεωρούνται παθολογικές
Ε) Κανένα από τα παραπάνω

21. Ένας ασθενής προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μετά από πολλαπλές εκφορτίσεις του εμφυτεύσιμου απινιδωτή του (ICD). Δεν προηγείται κανένα σύμπτωμα πριν δώσει shock ο απινιδωτής. Ενώ βρίσκεται σε φλεβοκομβικό ρυθμό και είναι συνδεδεμένος σε οθόνη, δέχεται αρκετά shock από τον απινιδωτή χωρίς να παρατηρούνται αρρυθμίες. Ποιο από τα παρακάτω είναι το πιο κατάλληλο πρώτο βήμα στη διαχείριση αυτού του ασθενούς;
Α) Άμεσα να φροντίσουμε να επαναπρογραμματίσουμε τον απινιδωτή.
Β) Να μεταφέρουμε τον ασθενή στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο.
Γ) Να χορηγήσουμε αντιαρρυθμικά φάρμακα.
Δ) Να τοποθετήσουμε έναν εξωτερικό μαγνήτη πάνω από τη θέση του απινιδωτή.
Ε) Να διασωληνώσουμε τον ασθενή πριν κάνουμε οτιδήποτε.

22. Ο συχνότερος μικροοργανισμός που απαντάται στη λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα φυσικών βαλβίδων που δε σχετίζεται με τη χρήση των ενδοφλέβιων ναρκωτικών είναι:
Α) Χρυσίζων σταφυλόκοκκος.
Β) Εντερόκοκκος.
Γ) Πρασινίζων στρεπτόκοκκος.
Δ) Gram αρνητικά βακτήρια.
Ε) Μύκητες.

23. Ένας 64χρονος προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με ανάσπαση του διαστήματος ST, και οδηγείται στο αιμοδυναμικό για πρωτογενή αγγειοπλαστική. Ποια είναι η ένοχη βλάβη;
.
Α) Δεξιά στεφανιαία αρτηρία (RCA).
Β) Αριστερή πρόσθια κατιούσα αρτηρία (LAD).
Γ) Περισπώμενη αρτηρία (LCx).
Δ) Αμβλύς επιχείλιος (OM).
Ε) Διαγώνιος κλάδος (Dg).

24. Σε μια 80χρονη εμφυτεύτηκε διπλοεστιακός βηματοδότης λόγω πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού. Την ημέρα της εμφύτευσης ο κολπικός και ο κοιλιακός ουδός ήταν εξαιρετικοί. Ο βηματοδότης προγραμματίστηκε με τις ακόλουθες παραμέτρους: DDD λειτουργία, κατώτερη καρδιακή συχνότητα 70 b/min και ανώτερη 130 b/min, κολπική ευαισθησία 0.25 mV, κοιλιακή ευαισθησία 1.00 mV, κολποκοιλιακή καθυστέρηση 175 msec, και διαμόρφωση βηματοδότησης /αίσθησης διπολική. Την επόμενη μέρα, καταγράφηκε ο ακόλουθος ρυθμός που δείχνει;
.
Α) Φυσιολογική λειτουργία του βηματοδότη για τις προγραμματισμένες παραμέτρους.
Β) Αποτυχία κολπικής σύλληψης.
Γ) Αποτυχία κοιλιακής σύλληψης.
Δ) Κολπική υποαίσθηση.
Ε) Κοιλιακή υποαίσθηση.

25. Ποιό από τα παρακάτω φάρμακα είναι λιγότερο κατάλληλο για τη διαχείριση των υπερτασικών κρίσεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;
Α) Νικαρδιπίνη.
Β) Λαμπεταλόλη.
Γ) Νιτροπρωσσικό νάτριο.
Δ) Υδραλαζίνη.
Ε) Εσμολόλη.

26. Ένας 58 χρόνων άντρας παρουσιάζει σταθερό πόνο στο στήθος στη μέτρια προσπάθεια κατά τους προηγούμενους 12 μήνες. Ο ασθενής έχει υπέρταση και δυσλιπιδαιμία. Η θεραπεία που λαμβάνει είναι λισινοπρίλη, ατορβαστατίνη, μετοπρολόλη, και ασπιρίνη. Έγινε στεφανιογραφία που έδειξε μια βλάβη 85-90% της περισπώμενης αρτηρίας (LCX) και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με PCI με τοποθέτηση ενός DES. Το κλάσμα εξώθησης ήταν φυσιολογικό. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από μια PCI συγκριτικά με τη φαρμακευτική θεραπεία;
Α) Μείωση της συνολικής θνησιμότητας
Β) Μείωση καρδιαγγειακής θνησιμότητας
Γ) Μείωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου
Δ) Μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας
Ε) Καμία βελτίωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω

27. Με ποια από τις αναφερόμενες κάτωθεν συγγενείς καρδιοπάθειες των ενηλίκων μπορεί να συσχετισθεί το παρακάτω ΗΚΓ/μα;
.
Α) Πρωτογενές έλλειμμα μεσοκολπικού διαφράγματος.
Β) Συγγενώς διορθωμένη μετάθεση των μεγάλων αρτηριών.
Γ) Ανωμαλία Ebstein.
Δ) Μεσοκοιλιακή επικοινωνία.
Ε) Στένωση του ισθμού της αορτής.

28. Οι παρακάτω νευροορμόνες έχουν συσχετιστεί με αγγειοσύσπαση, υπερτροφία και κατακράτηση νατρίου εκτός από:
Α) Αγγειοτενσίνη ΙΙ.
Β) Νορεπινεφρίνη.
Γ) Νατριουρητικό πεπτίδιο BNP.
Δ) Ενδοθηλίνη.
Ε) Αργινίνη βαζοπρεσίνη.

29. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για τη χορήγηση ινωδολυτικής θεραπείας σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST (STEMI);
Α) Υποψία διαχωριστικού ανευρύσματος αορτής.
Β) Ιστορικό ισχαιμικού ΑΕΕ πέραν των 3 μηνών.
Γ) Εγκυμοσύνη.
Δ) Χρήση αντιπηκτικών.
Ε) Σοβαρή μη ελεγχόμενη υπέρταση.

30. Όλα τα παρακάτω αποτελούν υπερηχογραφικά κριτήρια που συνηγορούν για σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδος εκτός από:
Α) Εύρος vena contracta >6mm.
Β) Κλάσμα παλινδρόμησης ≥ 45%.
Γ) Χρόνος υποδιπλασιασμού πίεσης (PHT) ανεπάρκειας αορτής <200ms.
Δ) Παλινδρομούν όγκος αίματος ≥ 60ml.
Ε) Ολοδιαστολική αναστροφή της ροής στην κατιούσα αορτή.

31. Στη μεσοκολπική επικοινωνία τύπου δευτερογενούς ελλείμματος (ostium secundum) φύσημα οφείλεται:
Α) Στη διαφορά πιέσεων μεταξύ αριστερού και δεξιού κόλπου.
Β) Στο έλλειμμα (οπή) μεταξύ αριστερού και δεξιού κόλπου.
Γ) Στο γεγονός ότι οι πνευμονικές αντιστάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις συστηματικές αντιστάσεις.
Δ) Στο γεγονός ότι οι πνευμονικές αντιστάσεις είναι σημαντικά υψηλότερες από τις συστηματικές αντιστάσεις.

32. Στη τυπική τετραλογία Fallot το φύσημα οφείλεται:
Α) Στην ευρεία μεσοκοιλιακή επικοινωνία.
Β) Στον αυξημένο όγκο παλμού από την αορτική βαλβίδα λόγω της μετατόπισης (εφίππευσης) της αορτής.
Γ) Στη στένωση του χώρου εξόδου της πνευμονικής.
Δ) Στον συχνά συνυπάρχοντα ανοιχτό Βοτάλειο πόρο.
Ε) Σε κανένα από τα παραπάνω.

33. Τα υπερηχογραφικά δεδομένα ενός ασθενούς (Τελοσυστολική και τελοδιαστολική διάμετρος) έχουν αναχθεί βάσει των συνήθων μεθόδων αντιστοίχισης σε όγκους και δίδουν τις εξής τιμές: Τελοδιαστολικός όγκος=100ml και τελοσυστολικός όγκος 70ml. Βάσει αυτών συμπεραίνετε ότι:
Α) Η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας του ασθενούς είναι ελαφρά επηρεασμένη
Β) Η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας του ασθενούς είναι σημαντικά επηρεασμένη.
Γ) Η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας του ασθενούς είναι φυσιολογική.
Δ) Η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας του ασθενούς είναι αυξημένη.

34. Ασθενής με υπέρταση έχει πάχος μεσοκοιλιακού διαφράγματος και οπισθίου τοιχώματος αριστερής κοιλίας 12mm και 13mm αντίστοιχα, με τελοδιαστολική διάμετρο 52mm. Πως θα χαρακτηρίζατε αυτή την αριστερή κοιλία (ΑΚ);
Α) Φυσιολογική γεωμετρία ΑΚ
Β) Συγκεντρική αναδιαμόρφωση ΑΚ
Γ) Συγκεντρική υπερτροφία ΑΚ
Δ) Έκκεντρη υπερτροφία ΑΚ
Ε) Τίποτα από τα παραπάνω

35. Με ποιον από τους παρακάτω παράγοντες δεν αλληλοεπιδρούν οι στατίνες;
Α) Κουμαρινικά αντιπηκτικά
Β) Κινολόνες
Γ) Χυμός grapefruit
Δ) Ερυθρομυκίνη

36. Η διακοπή της θεραπείας με στατίνη απαιτείται όταν:
Α) Η τιμή της SGOT/SGPT είναι > 3 φορές των ανώτερων φυσιολογικών ή της CPK > 5 φορές των ανώτερων φυσιολογικών.
Β) Η τιμή της SGOT/SGPT είναι > 2 φορές των ανώτερων φυσιολογικών ή της CPK > 5 φορές των ανώτερων φυσιολογικών.
Γ) Η τιμή της SGOT/SGPT είναι > 3 φορές των ανώτερων φυσιολογικών ή της CPK > 3 φορές των ανώτερων φυσιολογικών.
Δ) Η τιμή της SGOT/SGPT είναι > 2 φορές των ανώτερων φυσιολογικών ή της CPK > 2 φορές των ανώτερων φυσιολογικών.

37. Ασθενής άνδρας 60 ετών παρουσιάζει παθολογική καμπύλη γλυκόζης και LDL=202 mg/dl, χωρίς άλλο παράγοντα κινδύνου. Με την έναρξη υπολιπιδαιμικής αγωγής, ποια είναι η τιμή στόχος για την LDL χοληστερόλη;
Α) LDL <160 mg/dl
Β) LDL <130 mg/dl
Γ) LDL < 100 mg/dl
Δ) LDL < 70 mg/dl

38. Η δαβιγατράνη σε δόση 110 mg δύο φορές ημερησίως:
Α) Προκαλεί λιγότερες μείζονες αιμορραγίες απ’ ότι τα κουμαρινικά.
Β) Προκαλεί περισσότερες μείζονες αιμορραγίες απ’ ότι τα κουμαρινικά.
Γ) Προκαλεί λιγότερα εμβολικά αγγειακά επεισόδια απ’ ότι τα κουμαρινικά.
Δ) Προκαλεί περισσότερα εμβολικά αγγειακά επεισόδια απ’ ότι τα κουμαρινικά.
Ε) Τα Α και Γ.
Στ) Τα Α και Δ.

39. Η πρασουγρέλη:
Α) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε STEMI και non-STEMI, χωρίς να έχει προηγηθεί στεφανιογραφία.
Β) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε STEMI και non-STEMI, μόνο όταν έχει προηγηθεί στεφανιογραφία.
Γ) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρώτο αντιαιμοπεταλιακό μετά από θρομβόλυση για οξύ έμφραγμα.
Δ) Τα Β και Γ.
Ε) Κανένα από τα παραπάνω δεν είναι σωστά.

40. Ποιο από τα παρακάτω ανήκει στην κατηγορία κατάταξης ΙΙβ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, στην οξεία αντιμετώπιση αιμοδυναμικά ρυθμικής (με σταθερό κύκλο) ταχυκαρδίας με ευρέα QRS:
Α) Προκαιναμίδη
Β) Σοταλόλη
Γ) Αμιωδαρόνη
Δ) Β-αναστολείς
Ε) Αδενοσίνη