ΤΙΤΛΟΣ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΚΑΠΝΟΥ: ΜΙΑ ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ.

 

Ιγνάτιος Οικονομίδης1, Δημήτριος Βλαστός1, Καλλιρόη Κουρέα1, Γαβριέλα Κωστέλλη1, Μαρία Βαρούδη1, Γεώργιος Παυλίδης1, Παναγιώτης Εφεντάκης2 ,Ελένη Τριανταφυλλίδη1, Ιωάννης Παρίσης1, Ιωάννα Ανδρεάδου2, Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης1, Ιωάννης Λεκάκης1.

  1. Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αττικόν
  2. Εργαστήριο Φαρμακολογίας , Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ.

Circulation. 2018;137:303-306, https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.029153

URL: https://www.clinicaltrials. gov. Unique identifier: NCT03039920

Δείκτης απήχησης και ενδιαφέροντος (Altmetric score) =92 [ η εργασία συγκαταλέγεται  ανάμεσα στο 5% των εργασιών τον υψηλότερο δείκτη για το 2018, http://altmetric.com/]

Tο Altmetric Attention Score (http://altmetric.com) αποτελεί ένα τεκμηριωμένο δείκτη της προσοχής και των συζητήσεων που έλαβε το άρθρο μετά τη δημοσίευση του και ανευρίσκεται στο σύνδεσμο info &metrics του κάθε επιστημονικού περιοδικού. Για το υπολογισμό του συλλέγονται πληροφορίες για τον αριθμό ατόμων που ανάγνωσαν και/η σχολίασαν το άρθρο στο διαδίκτυο, σε εφημερίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διοικητικά έγγραφα, κατευθυντήριες οδηγίες ,Wikipedia, επιστημονικούς διαδικτυακούς τόπους, κα.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο (e-cig) έχει προταθεί ως «γέφυρα» έως την διακοπή καπνίσματος. Εξετάσαμε τις επιπτώσεις της χρήσης του στην αρτηριακή σκληρία, τη συγκέντρωση του εκπνεόμενου μονοξείδιου του άνθρακα (CO) και το φορτίο του οξειδωτικού στρες

Εβδομήντα  καπνιστές χωρίς καρδιαγγειακή νόσο συμμετείχαν στη  μελέτη. Στην οξεία φάση τυχαιοποιήθηκαν ώστε να καπνίσουν είτε ένα συμβατικό τσιγάρο, είτε το e-cig για 7 λεπτά ενώ ακολούθησε διασταυρούμενη μετάβαση στο συμβατικό ή στο e-cig αντίστοιχα μετά μια περίοδο 60 λεπτών. Από τα 70 άτομα κατά την οξεία φάση, 35 χρησιμοποίησαν e-cig χωρίς νικοτίνη, ενώ τα υπόλοιπα 35  με νικοτίνη 12 mg/dL. Και οι 70  αντικατέστησαν το τσιγάρο με e-cig για ένα μήνα. Οι μετρήσεις που διεξήχθησαν κατά την έναρξη του πρωτοκόλλου, μετά το κάπνισμα του συμβατικού τσιγάρου και  του e-cig αντίστοιχα, καθώς και έναν μήνα μετά την χρήση του e-cig ήταν: α) η ταχύτητα σφυγμικού κύματος (PWV) ο δείκτης ενίσχυσης (Aix) και η αορτική συστολική πίεση (SBPao-συσκευή  Complior), β) το εκπνεόμενοCO γ) τα επίπεδα της μηλονικής διαλδεΰδης (MDA) ως δείκτη του οξειδωτικού φορτίου.

Στην οξεία φάση οι τιμές PWV, εκπνεόμενουCO και MDA μετά την χρήση του e-cig ήταν υψηλότερες  σε σχέση με τη βασική μέτρηση αλλά χαμηλότερες από εκείνες μετά το κάπνισμα συμβατικού τσιγάρου. Το e-cig χωρίς νικοτίνη παρουσίασε σημαντικά μικρότερη αύξηση των τιμών PWV από το e-cig με νικοτίνη(ΔΡWV=+0.3 vs+0.9 m/s, p<0.05 αντίστοιχα). Στην χρόνια φάση (30 ημέρες)  βελτιωθήκαν οι τιμές του SBPao, Aix  και της MDA σε σχέση με τις βασικές μετρήσεις

Η χρήση του e-cig προκαλεί οξέως μικρότερη αύξηση της αρτηριακής σκληρίας και του οξειδωτικού στρες  σε σύγκριση με το  συμβατικό τσιγάρο. Η αντικατάσταση του συμβατικού με ηλεκτρονικό τσιγάρο  βελτιώνει την αρτηριακή ελαστικότητας και το οξειδωτικό στρες μετά ένα  μήνα χρήσης.

 

Article usage

Top of Form

ARTICLE LIFETIMELAST 6 MONTHSTHIS MONTH

Article usage: January 2018 to May 2018

 

AbstractFullPdf
Jan 201810716020200
Feb 201878730430
Mar 201825811235
Apr 20181597320
May 20181715117

Bottom of Form

 

High Attention score

In the top 5% of all research outputs scored by Altmetric