Η Β´ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (Β΄ΠΚΚ)

επανέρχεται ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΗ στο πλήρες επιστημονικό έργο της

μετά από πολύμηνη περίοδο σκοταδισμού και απαγόρευσης

 

 

Η πρωτοφανής ενέργεια της προηγούμενης Διοίκησης του Νοσοκομείου και των συμβούλων καθοδηγητών της να διακόψουν το επιτυχημένο δεκαετές πρόγραμμα εμφύτευσης αορτικών βαλβίδων (TAVI) αποτελεί όνειδος και καταγράφεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αποφυγή.

Είχα ήδη επισημάνει εγγράφως στις 17/01/2019 ότι «η παρούσα Διοίκηση του Νοσοκομείου προφανώς επιθυμεί να χαρακτηρίζεται στο μέλλον ως η μόνη Διοίκηση που οδήγησε στη διακοπή ενός επιτυχημένου προγράμματος μιας μεγάλης Πανεπιστημιακής Κλινικής» (Αριθ. Πρωτ. 1796/17-01-2019). Πράγματι δικαιωνόμαστε διότι κανένα εν ενεργεία Κέντρο εμφύτευσης βαλβίδων στη χώρα δε διέκοψε ποτέ τη λειτουργία του χωρίς υπουργική απόφαση διακοπής. Αυτό το γνώριζε πολύ καλά η προηγούμενη  Διοίκηση, η οποία ωστόσο κατόρθωσε να μείνει με το στίγμα ότι θα τη θυμόμαστε γι΄ αυτή την «προσφορά της» στους ασθενείς και την ιατρική επιστήμη.

Η Β´ΠΚΚ είναι τώρα ελεύθερη να επαναλειτουργήσει το επιτυχημένο πρόγραμμα της για εμφυτεύσεις αορτικών βαλβίδων, χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια της πέραν των νομίμων ενεργειών οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί το έτος 2017 τόσο για τις αορτικές όσο και για τις μιτροειδείς βαλβίδες. Οι εκτός κάθε λογικής και νόμου πολύμηνες πιέσεις της τότε Διοίκησης, με καθαρά προσωπικές απόψεις και πρωτόγνωρους διοικητικούς κανόνες, αγνοήθηκαν πλήρως από τη Β΄ΠΚΚ κι έπεσαν στο κενό.  Οι απέλπιδες προσπάθειες της προηγούμενης  Διοίκησης έγιναν προκειμένου να διασωθούν εκείνοι που με αδιανόητες, αυταρχικές και εκτός των καθηκόντων τους ενέργειες συνέβαλαν στο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή.

Από σήμερα γίνεται το αυτονόητο. Μια μεγάλη Πανεπιστημιακή Κλινική μπορεί και πάλι να πραγματοποιήσει αυτό που πραγματοποιούν τόσα χρόνια, ακόμη και μικρά δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία: εμφυτεύσεις αορτικών βαλβίδων σε βαριά πάσχοντες ασθενείς. Μπορεί να προσφέρει και πάλι στους ασθενείς της, στον ελληνικό λαό, στους ασφαλισμένους, στους νέους γιατρούς, στους φοιτητές, στην έρευνα και την επιστήμη αυτό που στέρησε ακούσια και που στερήθηκε αδικαιολόγητα από την προηγούμενη Διοίκηση και την προηγούμενη Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας (ΔΙΥ).

Οφείλω ωστόσο να υπενθυμίσω στους γνωρίζοντες και να ενημερώσω τους μη γνωρίζοντες ή τους ηθελημένα αγνοούντες, τα θλιβερά γεγονότα της πρόσφατης περιπέτειας της Β´ΠΚΚ:

Α. Δεκαετής επιτυχής λειτουργία του προγράμματος, με συμμετοχή σε αυτό και της τότε ΔΙΥ, με επανειλημμένες επιβεβαιώσεις από την ίδια σε μια σειρά πρωτοκολλημένων εγγράφων της (Αριθ. Πρωτ. 30282/04-08-2016, 37396/04-10-2016, 1020/03-03-2017,  32229/27-09-2017).

Β. Από το τέλος του 2017, σειρά εμποδίων από την τότε  ΔΙΥ με προσχηματικές και εκτός νόμου προσωπικές απαιτήσεις προκειμένου να διακόψει αναιτιολόγητα και κατά παράβαση καθήκοντος  το πρόγραμμα μας (Αριθ. Πρωτ. 10295/20-03-2018).

Γ. Διαδοχικές  πρωτοκολλημένες επιστολές μου προς κάθε κατεύθυνση (Αριθ. Πρωτ. Κλ. 1447/12-03-2018, 1450/15-03-2018, 1458/02-04-2018, 146727-04-2018), με ενημέρωση – προειδοποίηση, για τον κίνδυνο απώλειας ανθρώπινης ζωής εγκεκριμένων από το ΚΕΣΥ ασθενών και με εγκεκριμένη την αγορά των βαλβίδων τους  από το Νοσοκομείο «Αττικόν», οι οποίοι λόγω των αδικαιολόγητων εμποδίων και της κατάχρησης εξουσίας παρέμεναν στη λίστα αναμονής χωρίς θεραπεία.

Δ. Θάνατος στις 07/05/2018 εγκεκριμένου από το ΚΕΣΥ ασθενούς σε αναμονή (Αριθ. απόφασης έγκρισης ΚΕΣΥ 444 / 27 Ιανουαρίου 2018).

Ε. Νέα επιστολή μου στην τότε Διοίκηση του Νοσοκομείου (Αριθ. Πρωτ. 15934/08-05-2018) και ακολούθως, λόγω του θανάτου του ασθενούς, επείγουσα σύσκεψη στο γραφείο του τότε  Διοικητή παρουσία και του τότε Προέδρου του ΚΕΣΥ, ο οποίος ενημερώνει και εγγράφως τον Διοικητή ότι «έχουν εγκριθεί οι εμφυτεύσεις αορτικών βαλβίδων από την Oλομέλεια του ΚΕΣΥ» το οποίο και ενέκρινε αδιαλείπτως τις εμφυτεύσεις στο «Αττικόν».

Στ. Επόμενη επιστολή μου προς την τότε Διοίκηση του Νοσοκομείου (Αριθ. Πρωτ. 26311/20-07-2018) στην οποία αφού ενημερώνω ότι «.….επειδή διαβλέπω ότι δεν είναι δυνατή η ενδονοσοκομειακή διευθέτηση του προβλήματος και επειδή αρνούμαι να παρακολουθώ τον ακρωτηριασμό μέρους του επιστημονικού έργου μιας μεγάλης Πανεπιστημιακής Κλινικής……) γνωστοποιώ ότι «θα  απευθυνθώ σε Υπηρεσίες που θα διερευνήσουν λεπτομερώς το όλο θέμα» κάτι το οποίο και έπραξα απευθυνόμενος με προσωπική αναφορά μου στην Εισαγγελία Αθηνών (26807, Ιούλιος 2018).

Ζ. Μετά από αυτή την ενέργεια μου, ακολουθεί από 08/11/2018 αποστολή εγγράφων της τότε Διοίκησης με προτροπή για την επανυποβολή νέου φακέλου αξιολόγησης της Κλινικής(!!!), εκτός κάθε νόμιμης διαδικασίας και χωρίς να της ζητηθεί από καμία υπερκείμενη διοικητική αρχή. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η τότε Διοίκηση ζητούσε έκτοτε επίμονα επικαιροποίηση φακέλου επικαλούμενη τροποποίηση νόμου που έγινε 5 μήνες αργότερα (!!!). Ο λόγος προφανής: να αιτιολογηθούν, και πάλι με κατάχρηση εξουσίας, προηγούμενες έκνομες ενέργειες της ώστε να καλυφθούν οι αβελτηρίες που στοίχισαν μια ανθρώπινη ζωή.

Είμαι βέβαιος ότι κάθε υπεύθυνος θα λογοδοτήσει σύντομα διότι:

  1. Χάθηκε αδικαιολόγητα μια ανθρώπινη ζωή
  2. Στερήθηκαν μια σύγχρονη θεραπεία ασθενείς που απευθύνθηκαν σε ένα μεγάλο δημόσιο Νοσοκομείο το οποίο μπορούσε να τους αντιμετωπίσει
  3. Διαταράχθηκε σκόπιμα το επιστημονικό πρόγραμμα μιας μεγάλης Πανεπιστημιακής Κλινικής
  4. Διαταράχθηκε το εκπαιδευτικό-διδακτικό πρόγραμμα μιας Πανεπιστημιακής Κλινικής προς νέους γιατρούς και φοιτητές
  5. Υποβαθμίστηκε σκόπιμα το συνολικό έργο της Β´ΠΚΚ σε σχέση με τις άλλες Πανεπιστημιακές Κλινικές της χώρας
  6. Υποτιμήθηκε σκόπιμα η προσφορά των γιατρών ενός δημόσιου Νοσοκομείου σε σύγκριση με τους γιατρούς ιδιωτικών Νοσοκομείων
  7. Η Β´ΠΚΚ υπέστη σοβαρή επιστημονική βλάβη από την παρεμπόδιση αυτή με αποτέλεσμα την προφανή αδυναμία παρουσίασης μέρους του έργου της σε συνέδρια με θεματολογία την εμφύτευση αορτικών βαλβίδων.

Για την επιστημονική βλάβη που υπέστη επιφυλάσσεται.

            Η Β΄ΠΚΚ θα προχωρήσει απρόσκοπτα στο επιστημονικό έργο της, αφήνοντας σήμερα τον κάθε υπεύθυνο του παρελθόντος να παραμείνει στην αφάνεια που του/της αξίζει και να λογοδοτήσει για τα έργα του/της στην ελληνική δικαιοσύνη.

 

 

Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης

 

Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

Διευθυντής Β΄ ΠΚΚ  ΠΓΝ «Αττικόν»