Κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω covid-19, η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας επί 24ώρου βάσεως των ενηλίκων ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες συνεχίζεται χωρίς να επηρεαστεί από την πανδημία.