Στις 24/2/2021  η Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική πραγματοποίησε με  την Ηλεκτροφυσιολόγο Διευθύντρια ΕΣΥ κα Ε. Συμεωνίδου για 1η φορά στο ΠΓΝ Αττικόν και 2η φορά στην Ελλάδα την εμφύτευση συσκευής CCM (cardiaccontractilitymodulator) – ενός ρυθμιστή καρδιακής συσταλτικότητας σε ασθενή ηλικίας 58 ετών. Ο ασθενής  παρά τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή και τη συμμόρφωση του προς αυτήν παρέμενε σε συμπτωματολογία καρδιακής ανεπάρκειας κατηγορίας ΙΙΙ κατά ΝΥΗΑ και δεν πληρούσε τα κριτήρια εμφύτευσης αμφικοιλιακού απινιδωτή (CRTD).

Ο τροποποιητής – ρυθμιστής καρδιακής συσταλτικότηταςCCM είναι μία πρωτοποριακή, αυτοφορτιζόμενη, εμφυτεύσιμη ηλεκτρονική συσκευή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με ανθιστάμενη στη μέγιστη φαρμακευτική αγωγή μέτρια προς σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια και στενά QRSσυμπλέγματα στο ΗΚΓ επιφανείας, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για εμφύτευση αμφικοιλιακού απινιδωτή. Η συσκευή εμφυτεύεται στο θωρακικό τοίχωμα και με 2 διαφλέβια βηματοδοτικά ηλεκτρόδια, που τοποθετούνται στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα, διεγείρει το μυοκάρδιο σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας με μη βηματοδοτικά ερεθίσματα τα οποία δίνονται κατά την απόλυτη ανερέθιστη περίοδο του καρδιακού κύκλου σε 2 θέσεις με εν συνεχεία μετάδοση τους κατά συνέχεια ιστών σε ολόκληρη την αριστερά κοιλία. Τα ερεθίσματα αυτά ρυθμίζουν την καρδιακή συσταλτικότητα και όχι το ρυθμό της καρδιάς. Με τον τρόπο αυτό επηρεάζουν τη βιολογία του ανεπαρκούντος μυοκυττάρου με ρύθμιση της διαχείρισης των ιόντων Caκαι αλλαγές στη φωσφορυλίωση της καρδιακής φωσφολαμπάνης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αναδιαμόρφωση της ανεπαρκούσας αριστερής κοιλίας, βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης, της ανοχής στην κόπωση, της ποιότητας ζωής καθώς και ελάττωση των νοσηλειών εξ αιτίας απορρύθμισης καρδιακής ανεπάρκειας. Περιλαμβάνεται ως θεραπευτική επιλογή στην καρδιακή ανεπάρκεια στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας και αναμένεται να περιλαμβάνεται στις νέες αντίστοιχες Αμερικανικές οδηγίες.