Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμματης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής θα μεταδίδεται διαδικτυακά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μέσω του προγράμματος ZOOM.