Με ιδιαίτερη χαρά αναγγέλουμε την επανέναρξη των διαλέξεων του προγράμματος “Challenges in Pediatric and Congenital Heart Disease”, διακρατικής ακαδημαικής συνεργασίας υποστηριζόμενης από την Γερμανική Εταιρεία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών  (DAAD)

Διαλέξεις βασικών γνώσεων παιδοκαρδιολογίας- καρδιολογίας Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων (level I) θα προσφερθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και επόμενου ακαδημαικού εξαμήνου, ενώ περισσότερο εξειδικευμένων θεμάτων παιδοκαρδιολογίας-καρδιολογίας Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων κατά τη θερινή περίοδο.

Οι διαλέξεις προγραμματίζονται  Δευτέρα 18.00-19.00μμ ώρα Ελλάδας και θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι δωρεάν, ενώ υπάρχει δυνατότητα πιστοποίησης ενεργού παρακολούθησης (και χορήγησης αντίστοιχων βεβαιώσεων).

Εντός της θερινής περιόδου θα προσφερθούν και πρόσθετα θεματικά σεμινάρια, επίσης ελεύθερης συμμετοχής

Εγγραφές στα επιμέρους σεμινάρια γίνονται από ιστοσελίδα προγράμματος  https://chd-education.eu/

Η πρώτη ομιλία είναι προγραμματισμένη την Δευτέρα 4 Απριλίου.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα έως και 30/5/2022.

H οργανωτική επιτροπή

Ελλάδα: Σπύρος Ράμμος, Ωνάσσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

                  Αλεξάνδρα Φρογουδάκη, ΑΤΤΙΚΟΝ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

                  Γιάννης Γερμανάκης, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ηρακλείου

Γερμανία: Markus Khalil, Giessen University Hospital

DAAD program of Lectures Spring Semester 2022 FINAL