Η Διευθύντρια ΕΣΥ κα Φλεβάρη Παναγιώτα εξελέγει κατά τις πρόσφατες εκλογές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου “ΑΤΤΙΚΟΝ”.