ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

9.15-09.30 Εισαγωγή
Ι. Λεκάκης

Διάλεξη
9.30-10.00 Πρόεδρος: Θ. Αποστόλου
Αίτια και Αντιμετώπιση Καθυστερημένης Θρόμβωσης ή Επαναστένωσης DES
Δ. Συρσελούδης

10.00-10.30 Παρουσίαση Περιστατικού: STEMI και θρόμβωση stent
Πρόεδροι: N. Mπουρμπούλης, Λ. Πουλημένος
Ε. Τσαγάλου
Συζητητές: N. Kαφκάς, Χ. Παππάς

10.30-11.00
Διάλειμμα

Διάλεξη
11.00-11.30 Πρόεδρος: Ε. Ηλιοδρομίτης,
Νόσος Στελέχους
Φ. Κολοκάθης

11.30-12.00 Παρουσίαση Περιστατικού: Αγγειοπλαστική στελέχους
Πρόεδροι: Ε. Ψυχάρη, Α. Αντωνιάδης
Ν. Πατσουράκος
Συζητητές: Α. Ζαχαρούλης, Ι. Ιακώβου

12.00-12.30 Παρουσίαση Περιστατικού: Διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας
Πρόεδροι: Σ. Δευτεραίος, Ι. Παρασκευαϊδης
Α. Συνετός
Συζητητές: Κ. Τούτουζας, Α. Αντωνιάδης

Κατεβάστε το Πρόγραμμα κάνοντας κλικ εδώ!