Σας γνωστοποιούμε ότι τα μαθήματα της Επείγουσας και Εντατικής Καρδιολογίας θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 26.11.2018 και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 15:00-17:00 στην αίθουσα Νέμεσις (1ος όροφος, Αττικό Νοσοκομείο) και κάθε Πέμπτη, 15:00-17:00 στην Αίθουσα Αρεταίος (1ος όροφος, Αττικό Νοσοκομείο).

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα το βρείτε αναρτημένο στα έγγραφα

 

Παρακαλούμε όπως υποχρεωτικά να έχετε δηλώσετε το μάθημα και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my-studies.uoa.gr για να παρακολουθήσετε το Μάθημα.