Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής  “ΑΤΤΙΚΟΝ” με τίτλο “Προληπτική και Κλινική Καρδιολογία” εγκρίθηκε από την Ιατρική Σχολή. Αναμένεται νέα ενημέρωση σχετικά με την προκήρυξη των θέσεων.